Horticulture Document Library

This is a powerful, but focused document repository designed to connect our research-based scientific literature, trade and association magazines/websites with a comprehensive internet search.

Viewing:

De levensduur Van Snijbloemen

Subject:

De levensduur

Abstract:

rdtnahetsnijden inwatergeplaatst.it dedelen,diebovenhetwateruit-irken,gaatnuwaterverdampen;er.tslaateenwatertekortinbloemen:id.enditwordtaangevuld,doordatihetsnijvlakvandesteelwaterrdtopgenomen.Ditgebeurtmetbc-ipvanhetzelfdemechanisme,datdetafgesnedenbloem—dusnormaaldenatuur— instaatsteltviadewor-'.-:wateruitdegrondop tenemen.iisechterduidelijk,datdesamen-!)ingvanhetwater,datviadewor-.sbij debloemkomt.geheelandersdanhetleidingwater,datdeafge

Source: • No Source Provided

Libraries: Floriculture

Download All Documents